This is 3D model based upon a Gaggenau’s  Single Oven 400 series.

Link to Gaggenau’s website:

https://www.gaggenau.com/gb/

Gaggenau Steel Oven

KO-0008 Gaggenau Steel OvenDownload
Exclusive Required*

Software

Blender
Corona

Files Collapse

KO-0008-Gaggenau-Steel-Oven.zip (15.04 MB)

 • KO-0008 Gaggenau Steel Oven/
  • KO-0008 Gaggenau Steel Oven Corona.blend (10.53 MB)
  • KO-0008 Gaggenau Steel Oven Cycles.blend (10.11 MB)
  • KO-0008 Gaggenau Steel Oven Cycles.blend1 (10.18 MB)
  • KO-0008 Gaggenau Steel Oven DAE.dae (13.09 MB)
  • KO-0008 Gaggenau Steel Oven FBX.fbx (2.67 MB)
  • KO-0008 Gaggenau Steel Oven OBJ.mtl (2.45 KB)
  • KO-0008 Gaggenau Steel Oven OBJ.obj (8.32 MB)
  • KO-0008 View 1.jpg (386.25 KB)
  • KO-0008 View 2.jpg (329.73 KB)
  • KO-0008 View 3.jpg (392.66 KB)
  • Textures/
   • Display opacity.png (2.57 KB)
   • Display.png (81.53 KB)
   • Metal.jpg (181.14 KB)

SKU: KO-0008 Categories: , Tags: , , , , ,